Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.08.07.2019

Narzędzie EDR

ESET Enterprise Inspector
08.07.2019

Usuwanie skutków awarii

Veeam Availability Orchestrator v2
08.07.2019

Indywidualna konfiguracja

baramundi Management Suite 2019
05.07.2019

Technologia Ceph

SUSE Enterprise Storage 6
05.07.2019

Szybkie i bezpieczne...

Konica Minolta bizhub i-Series
05.07.2019

Edge computing

Atos BullSequana Edge
04.07.2019

Terabitowa ochrona

Check Point 16000 i 26000
04.07.2019

Obsługa wideokonferencji

Poly G7500
04.07.2019

Laptop biznesowy

Fujitsu LIFEBOOK U939X

Hybrydowe udziały plikowe

Data publikacji: 21-02-2019 Autor: Michał Gajda
Rys. 1. Widok właściwości...

Hybrydowa infrastruktura to coraz bardziej popularne rozwiązanie. Wykorzystanie platformy obliczeniowej Microsoft Azure ułatwia implementowanie w ramach lokalnego środowiska kolejnych elementów infrastruktury.

 

Najpopularniejszym rodzajem gromadzonych danych w znaczącej większości organizacji są zasoby plikowe wykorzystywane nie tylko przez samych użytkowników, ale również przez różnego rodzaju aplikacje, na przykład do wymiany danych między sobą czy ich składowania. Najczęściej owe dane przechowywane są centralnie, na przeznaczonych do tego celu serwerach plikowych. Takie podejście pozwala na zapewnienie odpowiedniej dostępności tego typu danych, z jednoczesnym zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa, jak np. regularnym wykonywaniem kopii zapasowych przetwarzanych zasobów.

Niemniej jednak coraz bardziej popularny staje się model pracy opierający się na architekturze hybrydowej, który oprócz lokalnych elementów infrastruktury wykorzystuje składniki zlokalizowane po stronie chmury obliczeniowej. Do jednych z wielu takich hybrydowych elementów można zaliczyć magazyny danych platformy Microsoft Azure, a konkretnie usługę udziałów plikowych, które pozwalają na wykorzystywanie standardowego protokołu SMB 3.0.

> KONTA MAGAZYNU

Aby możliwe było zaimplementowanie rozwiązania hybrydowych udziałów sieciowych opartych na chmurze obliczeniowej Azure, konieczne jest posiadanie co najmniej jednej aktywnej subskrypcji Microsoft Azure. Konieczna jest ona w celu utworzenia podstawowego elementu do przechowywania danych w chmurze, czyli konta magazynu (Storage accounts).

Proces tworzenia konta magazynu może być wykonany na kilka różnych sposobów. Najpopularniejszym z nich jest wykorzystanie portalu Microsoft Azure (portal.azure.com), gdzie administrator może wyklikać wszystkie niezbędne parametry konta magazynu wyłącznie za pomocą przeglądarki internetowej. Niniejsze podejście zostało zaprezentowane krok po kroku w ramce Tworzenie konta magazynu Azure.

Nie jest to jednak jedyna metoda tworzenia tego elementu. Równie skutecznie mogą być wykorzystane dodatkowe narzędzia skryptowe, jak np. Azure CLI czy zaprezentowane poniżej cmdlety modułu AzureRM w ramach konsoli Windows PowerShell. Aby za pomocą skryptów utworzyć konto magazynu, w pierwszej kolejności logujemy się do usługi Microsoft Azure:

Connect-AzureRmAccount

Następnie, o ile wcześniej nie zostało już to zrobione, tworzymy grupę zasobów usługi Azure:

New-AzureRmResourceGroup -Name `
'PSMVPStorageAccount-RG' -Location 'northeurope'

Ostatecznie za pomocą przeznaczonego do tego celu cmdletu tworzymy potrzebne nam konto magazynu:

New-AzureRmStorageAccount -ResourceGroupName `
'PSMVPStorageAccount-RG' -Name 'psmvpstorageaccount' `
-Location 'northeurope' `
-SkuName Standard_RAGRS -Kind StorageV2

 

[...]

 

Autor ma wieloletnie doświadczenie w administracji oraz implementowaniu nowych technologii w infrastrukturze serwerowej. Pasjonat technologii Microsoft. Posiada tytuł MVP Cloud and Datacenter Management. Autor webcastów, książek oraz publikacji w czasopismach i serwisach branżowych.   

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"