Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.


24.05.2022

Nowe możliwości w zakresie...

VMware rozszerza ofertę zabezpieczeń end-to-end dla obciążeń cloud-native poprzez ochronę...
24.05.2022

Zarządzanie kluczami

IBM przedstawił nowe rozwiązanie do zarządzania kluczami w wielu chmurach, oferowane jako...
24.05.2022

Ochrona przed zagrożeniami

ESET wprowadził nowe wersje swoich produktów biznesowych do ochrony stacji roboczych,...
24.05.2022

Value Stream Management

Micro Focus zaprezentował nową platformę do zarządzania strumieniem wartości VSM (ang....
24.05.2022

Unijna decyzja Value Stream...

Komisja rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów Parlamentu Europejskiego poparła...
24.05.2022

Nowy laptop Dynabooka

Sprzęt waży 1,45 kg, a jego grubość to 17,8 mm. Jest odporny na czynniki zewnętrzne, gdyż...
24.05.2022

Przepływ pracy

QNAP oferuje model TS-435XeU wykorzystujący procesor Marvell OCTEON TX2 CN9131 2,2 GHz z...
24.05.2022

Wideo bez wstrząsów

Kamera stałopozycyjna firmy Axis Communications służy do monitoringu miejsc zagrożonych...
24.05.2022

Akceleratory dla naukowców

Firma AMD ogłosiła wprowadzenie do sprzedaży opartych na architekturze AMD CDNA 2...

Najlepsze praktyki zarządzania centrum danych

Data publikacji: 03-02-2022 Autor: Sebastian Jary

Infrastruktura data center to skomplikowany „organizm” z wieloma zależnościami, bardzo często niewidocznymi na pierwszy rzut oka, a mającymi ogromny wpływ na ciągłość działania centrum przetwarzania danych oraz koszt jego eksploatacji.

 

W skład infrastruktury data center wchodzi budynek lub specjalnie wydzielona część budynku obejmująca: serwery, urządzenia transmisji danych, pamięci masowe oraz oprogramowanie/aplikacje wspierające pracę urządzeń IT służących do przetwarzania, dostarczania lub przechowywania informacji.


Centrum danych obejmuje również mniej rozpoznawalne zasoby niekomputerowe (ang. non-computing resources), takie jak: urządzenia zasilające (UPS-y, agregaty prądotwórcze, listwy zasilające), urządzenia chłodzące (klimatyzatory, agregaty chłodnicze), okablowanie sieci szkieletowej, systemy monitorowania i zarządzania pracą obiektu data center (BMS, DCIM), a także instalacje systemów bezpieczeństwa fizycznego oraz ppoż.


W artykule skupimy się na opisie tej części infrastruktury data center, która na co dzień nie jest dostrzegana (zasoby niekomputerowe), a stanowi kluczowy fundament każdego obiektu przetwarzania danych i ma bezpośredni wpływ na jego ciągłość działania.


Na rys. 1 przedstawiono podział na obszary, z jakimi mamy do czynienia w codziennym funkcjonowaniu centrum danych. Na samym dole tej struktury znajduje się infrastruktura związana z zasilaniem elektrycznym, chłodzeniem oraz bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Obszary te to filary każdego centrum przetwarzania danych. Incydent w jednym z tych obszarów może skutkować przerwaniem procesów biznesowych nawet na kilka dni.


> TYPY OBIEKTÓW DATA CENTER


Na co dzień spotykamy się z wieloma typami obiektów data center funkcjonującymi w różnych modelach usług. Ich klasyfikacja zależy od statusu własnościowego obiektu oraz wbudowanej infrastruktury. Obiekty data center możemy podzielić na cztery główne typy:

 

 

 1. Data center należące do przedsiębiorstwa, gdzie infrastruktura jest zaprojektowana pod jedynego użytkownika końcowego. Obiekt jest utrzymywany i zarządzany przez pracowników zatrudnionych w firmie. Bardzo często obiekt ten znajduje się na terenie przedsiębiorstwa, do którego należy.
 2. Data center dzierżawione, gdzie infrastruktura niskopoziomowa (np. infrastruktura elektryczna, infrastruktura chłodnicza) należy do strony trzeciej i jest przez nią zarządzana. My, jako usługobiorca, skupiamy się na wstawieniu swoich szaf typu rack i montażu należących do nas urządzeń ICT. Jednocześnie godzimy się na jasno zdefiniowane ograniczenia wynikające wprost z dostępnej mocy elektrycznej oraz chłodniczej. Złamanie tych zasad może się wiązać z unieważnieniem umowy SLA w odniesieniu do warunków środowiskowych panujących w komorze IT (np. maksymalna temperatura w zimnym korytarzu na wlocie do szaf rack).
 3. Data center kolokacyjne, w którym wynajmujemy określoną przestrzeń (najczęściej w formie klatki) i wstawiamy tam własne urządzenia ICT. Bardzo często się zdarza, że przestrzeń wyposażona jest już w szafy rack. W tego typu obiekcie to strona trzecia utrzymuje budynek i całą infrastrukturę niskopoziomową oraz zapewnia dostępność łączy światłowodowych. My zajmujemy się serwerami, pamięciami masowymi oraz szeroko pojętą „sieciówką”.
 4. Data center w chmurze, gdzie korzystamy z aplikacji, które są hostowane przez dostawcę usług. Do czołowych dostawców możemy zaliczyć Microsoft (Azure), IBM Cloud czy Amazon Web Services (AWS). W takim modelu działalności cała infrastruktura fizyczna pozostaje w rękach usługodawcy, włączając w to serwery, pamięci masowe czy urządzenia sieciowe.


Należy mieć świadomość, że niezależnie od typu centrum danych infrastruktura w każdym z nich składa się z podobnych urządzeń i komponentów, które oczywiście mogą pochodzić od różnych dostawców, ale ich działanie opiera się na tych samych zjawiskach i mechanizmach. Urządzenia lub komponenty mogą doświadczać awarii o tym samym podłożu, niezależnie od typu Data Center.


Infrastruktura niskopoziomowa każdego z wymienionych typów data center musi być sklasyfikowana, na podstawie jednego ze standardów odnoszących się do odporności obiektu na awarie. Obecnie na rynku funkcjonuje kilka standardów klasyfikujących infrastrukturę centrum danych, np.:

 

 • Uptime Institute;
 • ANSI/TIA;
 • BICSI Classes.


Najbardziej rozpowszechniona jest klasyfikacja TIER. Według Uptime Institute opiera się ona na czterech kategoriach, które jasno definiują poziom odporności na awarię:


Poziom TIER I


TIER I zapewnia podstawowy poziom bezpieczeństwa, w którym mamy ograniczoną ochronę przed awariami. Ten poziom nie zapewnia nam redundancji w obszarze komponentów. Dostarczanie zasilania oraz chłodu opiera się na pojedynczej, nienadmiarowej ścieżce dystrybucji. Pojedyncza awaria może spowodować przerwanie ciągłości usług. Przeprowadzenie konserwacji któregokolwiek komponentu wiąże się z wyłączeniem obiektu.


Poziom TIER II


TIER II gwarantuje lepszy poziom bezpieczeństwa niż TIER I. Infrastruktura oparta na tym poziomie zapewnia nam redundancję na poziomie komponentów (np. dodatkowy moduł UPS-a zamontowany w tej samej obudowie, co moduł podstawowy). Dostarczanie zasilania oraz chłodu opiera się również na pojedynczej, nienadmiarowej ścieżce dystrybucji, która stanowi potencjalny punkt awarii, przerywający ciągłość usług biznesowych. Konserwacja elementów wchodzących w skład ścieżek dystrybucji chłodu lub zasilania wiąże się z wyłączeniem obiektu.


Poziom TIER III


TIER III zapewnia redundancję na poziomie całej infrastruktury. Zawiera nadmiarowe komponenty, urządzenia oraz ścieżki dystrybucji zasilania i chłodu. W przeciwieństwie do TIER I i TIER II na tym poziomie konserwacja i serwisowanie następują bez utraty zasilania i systemu chłodzenia. Infrastruktura odporna jest na pojedynczy punkt awarii. Należy nadmienić, że w czasie przeprowadzania okresowego serwisu komponentów infrastruktury wchodzimy w okno czasowe z podwyższonym ryzykiem przerwania ciągłości działania usług biznesowych. W tym czasie pozbawiamy się pełnej redundancji.


Poziom TIER IV


TIER IV zapewnia najwyższy poziom odporności na awarie. Infrastruktura oparta jest na urządzeniach i komponentach nadmiarowych, z wieloma ścieżkami dystrybucji zasilania i chłodu. Odporność na awarię zapewniona jest również w czasie konserwacji urządzeń/komponentów.


Niezależnie od typu data center i poziomu jego odporności na awarię (TIER I do TIER IV) każdy obiekt powinien być utrzymywany zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi. Możemy zdefiniować kilka kluczowych obszarów, gdzie wdrożenie odpowiednich narzędzi oraz najlepszych praktyk przyczynia się do znaczącej redukcji ryzyka przestoju ośrodka przetwarzania danych. Zwiększone ryzyko przestoju data center może być spowodowane zaniedbaniami w podstawowej eksploatacji infrastruktury, jak również niewłaściwą implementacją rozwiązań lub narzędzi mających pomóc w zarządzaniu obiektem (okres budowy obiektu).


Kluczowe obszary data center, gdzie implementacja najlepszych praktyk przynosi realną korzyść redukującą ryzyko przestoju:

 

 • monitoring infrastruktury – integracja systemu BMS (ang. Building Management System) oraz DCIM (ang. Data Center Infrastructure Management);
 • obszar chłodzenia centrum przetwarzania danych;
 • obszar dystrybucji zasilania;
 • obszar ochrony przeciwpożarowej;•zarządzanie pojemnością zasilania i chłodzenia;
 • program konserwacji urządzeń;•zarządzanie cyklem życia urządzeń i komponentów.


Stosowanie najlepszych praktyk w każdym z wymienionych powyżej obszarów z jednej strony skonsumuje dodatkowy czas i zasoby ludzkie, a z drugiej strony oddali widmo niekontrolowanego przestoju. Wykazanie w raportach ilości pracy włożonej w realizację programu bazującego na najlepszych praktykach jest trudne. Najlepiej wiedzą o tym osoby administrujące data center, które chcą implementować najlepsze praktyki zarządzania zaczerpnięte ze szkoleń czy literatury branżowej. Osoby te często są niezrozumiane przez dyrekcję, która w większości utożsamia się ze środowiskiem programistycznym albo „czystym” IT, a o skomplikowanych tematach, np. o optymalizacji chłodzenia, nie za bardzo chce rozmawiać, bo po prostu ich nie rozumie. Kto na studiach informatycznych uczył się o klimatyzacji?

 

[...]

 

Autor jest ekspertem ds. utrzymania i rozwoju infrastruktury data center w największej skandynawskiej instytucji finansowej. Od 13 lat zajmuje się problematyką budowy, utrzymania i efektywnego zarządzania centrami przetwarzania danych. Posiada międzynarodowe certyfikaty branżowe: CDCS (Certified Data Center Specialist) oraz CDFOM (Certified Data Center Facilities Operations Manager).

Artykuł pochodzi z miesięcznika: IT Professional

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

.

Transmisje online zapewnia: StreamOnline

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik "IT Professional"